http://www.qemicro.com.cn
首页 | 公司介绍 | 最新资讯 | PEMICRO产品 | 资源下载 | 留言簿 | 联系我们 | 在线帮助
天津求易Freescal单片机开发机
P&E授权分销商
 
 
 
天津求易电子产品科技有限公司 Tianjin QE Electronic & Technology Co., LTD.
地址: 天津市南开区科研西路2号836 300192       E-mail:qekf@qemicro.com.cn
电话:0086-022-87892512 0086-022-87891281     传真:0086-022-87892512